Red star

Kako to funkcioniše

airplain

Osnovne informacije

Nakon ugovorenih termina, dinamike i uplate, dobićete e-mail sa linkom za pristup učionici. Taj isti link se koristi za svaki naredni čas.

Roditelj može biti prisutan kao tehnička pomoć dok se dete samo ne snađe. Naš savet za roditelje je da ne šapuću deci prevode reči i ne učestvuju u igricama, jer je praksa pokazala da ih to dodatno zbunjuje, odmaže im u napretku i praćenju nastave. Ukoliko roditelji zaključe da detetu nije legao profesor, u dogovoru sa školom dodelićemo mu novog profesora.

Virtuelna učionica

Časovi se odvijaju u virtuelnoj učionici koja je vrlo jednostavna za korišćenje i od vas ne zahteva nikakvu dodatnu instalaciju. Potrebno je samo da kliknete na link koji vam pošaljemo. Učionici možete pristupati sa kompjutera, tableta ili telefona. U njoj se nalazi tabla na kojoj se prikazuju slajdovi lekcije, video snimci ili slike. Tabla je interaktivna i u njoj dete može da crta, boji i razgovara sa profesorom na engleskom jeziku. U učionici dete može da vidi i sebe i nastavnika. Kako časovi ne bi ometali ostale ukućane preporučujemo upotrebu slušalica.

Kako izgleda čas

1

Svaki čas započinjemo uvodnom igricom pomoću koje opuštamo dete, obnavljamo gradivo sa prethodnog časa i polako se spremamo za taj čas.

2

Nakon toga se fokusiramo na Online engleski materijal u obliku prezentacija sa različitim sadržajem – slikama, pitanjima, interaktivnim igricama, audio vežbama, video materijalima, novim rečima, pesmicama i mnogim drugim. Lekcije biramo na osnovu dečijih afiniteta, potreba, trenutnog znanja i brzine napretka.

3

Čas završavamo sa kratkom obnovom naučenog i još jednom igricom, jer naš cilj jeste učenje kroz igru i zabavne aktivnosti.

4

Nakon svakog časa roditelj putem e-maila dobija beleške i informacije o tome šta je rađeno na času. Preporučujemo da sa decom obnovite reči, fraze i pesmice ili da ih u svakodnevnoj komunikaciji pitate kako se nešto kaže na engleskom. Najbolji domaći zadak je obnavljanje gradiva, a ukoliko roditelj zatraži, možemo pripremiti i dodatni materijal za domaći.

Naš materijal

Materijal koji koristimo je kombinacija naših lekcija koje su osmišljene tako da uspešno održavaju pažnju mališana i materijala koji se u tradicionalnoj školi pokazao kao najbolji. Teme su primamljive deci i prilagođene njihovom uzrastu i trenutnom nivou poznavanja jezika. Pored ovoga, sastavni deo časa predstavljaju i igrice kroz koje deca ne samo da uče na zabavan način, nego i razvijaju kreativnost, pamćenje i pozitivno utiču na razvoj inteligencije kod deteta.

Napredak vašeg deteta

Na svaka tri meseca radimo proveru napretka i osvrćemo se na sve što je naučeno u prethodnom periodu. Provera je za svako dete drugačija, jer je svaki plan kursa jedinstven i ne ponavlja se. Test se u potpunosti se razlikuje od tradicionalnih testova i ne stvara pritisak detetu, već je koncipiran tako da sadrži igre i realnu primenu živog jezika. Cilj nam je da vidimo u kojim oblastima je dete najviše napredovalo, kao i na šta treba obratiti posebnu pažnju tokom naredna tri meseca. Sagledavamo celokupno znanje jezika – pričanje, gramatiku, vokabular, greške i izgovor.

Nakon provere roditeljima šaljemo detaljan izveštaj o napretku sa planom rada za naredna tri meseca. Ovaj plan se, ukoliko je potrebno, može dopuniti određenim tipom lekcija – na primer: priprema za putovanje, kontrolni zadatak ili priprema za internacionalnu školu ili boravak u inostranstvu.