Ovo pitanje jeste izvor mnogih tabua, ali i nedoumica roditelja poslednjih godina. Naime, kako škole stranih jezika sve više prate svetske trendove i u svoje ponude uključuju programe namenjene najmlađim uzrastima, tako se stručnjaci, obrazovni radnici i roditelji često nalaze na suprotnim stranama, podeljeni u prilično jasno razgraničene „za“ i „protiv“ grupe. Sa jedne strane, postoje mišljenja koja ističu da je prerano učenje stranog jezika siguran način da se
detetu oteža savladavanje maternjeg, srpskog jezika i generalno obrazovanje učini dosta
kOvo pitanje jeste izvor mnogih tabua, ali i nedoumica roditelja poslednjih godina. Naime, kako škole stranih jezika sve više prate svetske trendove i u svoje ponude uključuju programe namenjene najmlađim uzrastima, tako se stručnjaci, obrazovni radnici i roditelji često nalaze na suprotnim stranama, podeljeni u prilično jasno razgraničene „za“ i „protiv“ grupe. Sa jedne strane, postoje mišljenja koja ističu da je prerano učenje stranog jezika siguran način da se detetu oteža savladavanje maternjeg, srpskog jezika i generalno obrazovanje učini dosta komplikovanijim. Sa druge strane se nalaze pedagozi i roditelji koji se slažu sa time da ne postoji donja granica kada je u pitanju učenje stranog jezika. Višegodišnja praksa edukatora, pedagoga, psihologa i škola engleskog jezika pokazuje sve prednosti učenja stranog jezika „od malih nogu“. Engleski za decu je sada već standardni deo ponude svake škole stranog jezika koja drži do svoje reputacije i pružanja kvalitetnog obrazovanja najmlađim uzrastima. Na ovakvim programima rade naročito obučeni predavači koji imaju bogato iskustvo u radu sa decom, pa uz roditelje postaju svojevrsni čuvari dečijeg pravilnog razvoja, kreativnosti i zabave.

Engleski za decu- koliko rano je previše rano?

Generalni stav struke jeste da dete treba početi sa učenjem stranog jezika pre šeste godine. Naime, to je onaj period kada mi kolokvijalno kažemo da deca „upijaju“ znanje. U praksi, engleski za decu tog uzrasta im može pomoći da taj jezik pričaju kao ljudi rođeni na engleskom govornom području. Dodatno, zadnjih godina je sve popularniji stav o još ranijim počecima, u pedijatrijskim krugovima nazvan pravilom „prve tri godine“. Kao što mu i ime kaže, ovaj stav zagovara učenje stranog jezika već u prvim godinama života. Ovaj stav ima i svoje naučno objašnjenje. Deca jezik uče kroz oponašanje svoje okoline, pre svega roditelja, ali i svih ljudi sa kojima dolaze u kontakt. S obzirom da na taj način uče maternji jezik, ne postoje smetnje da se upotrebom istih metoda nauči i strani jezik. Engleski za decu uzrasta do 3 godine je osnovni nivo raspoznavanja pojmova koji prati tempo učenja maternjeg jezika. Protivnici ovakvog sistema ističu mogućnost zbunjivanja dece i „mešanja“ jezika. Iako je ovakva pojava potpuno očekivana i normalna, granice između maternjeg i stranog jezika se u tom uzrastu brzo i lako ustanovljavaju, pa deca koja engleski uče u najranijim danima vrlo precizno prave razliku između termina na maternjem i stranom jeziku. U našoj Online školi engleskog jezika za decu imamo posebno kreirane programe za najmlađe učesniki kako bi na što efikasniji način naučili jezik i zainteresovali se za isti. Online časovi kreirani su tako da profesor individualno radi sa mališanom prateći njegov razvoj i napredak kada je učenje stranog jezika u pitanju.

Kako dete usvaja novi jezik?

Svaki pedagog će posvedočiti da deca nova znanja najbolje i najefektivnije stiču kroz igru. Isti princip se vrlo uspešno primenjuje pri učenju stranog jezika. Online engleski za decu je
koncipiran tako da ona neosetno i na zabavan način ovladavaju stranim jezikom, usvajajući
njegova pravila gotovo istovremeno sa pravilima maternjeg jezika. Škole stranog jezika koje u
sSvaki pedagog će posvedočiti da deca nova znanja najbolje i najefektivnije stiču kroz igru. Isti princip se vrlo uspešno primenjuje pri učenju stranog jezika. Online engleski za decu je koncipiran tako da ona neosetno i na zabavan način ovladavaju stranim jezikom, usvajajući njegova pravila gotovo istovremeno sa pravilima maternjeg jezika. Škole stranog jezika koje u svojim ponudama imaju programe namenjene najmlađim uzrastima, njih formiraju u obliku zabavnih igraonica. Tako deca ove škole doživljavaju kao vrtiće u kojima se dobro provode i izigraju, a ne kao obrazovnu ustanovu koja od njih zahteva da sede i pažljivo slušaju suvoparna predavanja. Predavači i edukatori u ovim ustanovama su naročito obrazovani kada je u pitanju engleski za decu, ali i pedagogija, u zavisnosti od uzrasta za koji su se specijalizovali. To roditeljima omogućava da dodatno obrazovanje svoje dece povere usko stručnom licu, koje će moći da prati razvoj i napredak svakog deteta. S tim u vezi, škole stranih jezika svoje kurseve namenjene najmlađim polaznicima održavaju u malim grupama, kako bi svako dete dobilo neophodu pažnju i, na kraju uspešno obavljenih zadataka, preko potrebnu pohvalu. Uz to, oni kursevi namenjeni deci uzrasta do 3 godine često uključuju i prisustvo roditelja, pa se ovi časovi mogu pretvoriti u kvalitetno provedeno vreme sa porodicom.

Da li učenje dva jezika istovremeno može uticati na mentalni razvoj deteta?

Engleski za decu najčešće prati tempo usvajanja maternjeg jezika, naročito u najmlađim uzrastima. Istraživanja i praksa pokazuju da se to usvajanje dešava gotovo istovremeno. Stoga se „mešanje“ jezika, odnosno zamena pojmova može očekivati i potpuno je normalna u početku. Kako dete sazreva i razvija svoje kognitivne veštine, tog mešanja je sve manje, sve dok se oba jezika potpuno ne „očiste“. Kako bi se ovaj proces ubrzao, edukatori škola za strane jezike često preporučuju da dete u svojoj okolini ima osobu koja vlada konkretnim stranim jezikom. Sa ovom osobom dete može komunicirati isključivo na stranom, na primer engleskom, jeziku, dok će sa ostalim članovima porodice govoriti na maternjem jeziku. Na ovaj način će se ta distinkcija između dva jezika uspostaviti brže i temeljnije. S tim u vezi, bez obzira na mišljenje da donja granica životnog doba u kome dete može početi da uči strani jezik gotovo i da ne postoji, većina stručnjaka se slaže u jednom- za učenje stranog jezika je neophodno prvo uspostaviti dobru bazu maternjeg jezika. Ovo znači da dete ovlada većinom pojmova i koncepata srpskog jezika pre nego što počne da uči drugi jezik. Ovo je još jedan način da se konfuzija jezika izbegne, ali i razlog zbog koga engleski za decu prati učenje srpskog jezika. Zbog toga će se, pri upisu u bilo koju školu jezika, dete prvo upoznati sa pedagogom i edukatorom, kako bi ovaj stručni tim, u dogovoru sa roditeljima, ustanovio verbalni nivo deteta i njegovu spremnost da postane bilingularno.

Učenje stranog jezika u najmlađim uzrastima čini da deca budu inteligentnija

Ovo je stav struke koji se ne može poreći, prvenstveno zbog toga što postoje brojna istraživanja koja su se bavila ovom temom. Dakle, usvajanjem novih znanja deca postaju pametnija, ali i bolje pripremljena za obrazovni sistem koji ih čeka u ranom detinjstvu. Za početak, deca koja od najranijih godina života govore dva jezika imaju razvijenije analitičke veštine i kognitivne sposobnosti. Zahvaljujući tome, ova deca lakše savladavaju gradivo sa kojim se sureću kroz dalje obrazovanje. Treba napomenuti da je ona floskula „posle prvog stranog jezika je svaki sledeći lakši“ potpuno tačna- deca koja rano nauče jedan strani jezik lakše savladavaju svaki sledeći. Još jedna prednost ranog učenja stranog jezika o kojoj se nepravedno retko govori jeste tarapeutska. Naime, mnogi logopedi zastupaju stav da učenje stranog jezika može umnogome uticati na razvoj govornog aparata i, samim tim, uklanjanje teškoća u govoru. Ovaj princip tretmana je naročito delotvoran kod dece koja se muče sa izgovorima slova ć, č, dž, đ i r. Engleski za decu, konkretno, može mnogo pomoći kod izgovora glasa r, jer će detetov govorni aparat postepeno razviti sposobnost da ga oformi, pa će tvrđe srpsko r biti mnogo manji problem. Učenje stranog jezika je sjajan način za vežbanje govornog aparata, ali i sluha i dikcije, koja će detetu pomoći da se jasnije i razgovetnije izražava i na maternjem jeziku.

Konačno, prednosti učenja stranog jezika u najmlađim uzrastima daleko premašuju eventualne mane. Online engleski za decu kod nas prilagođen je upravo mališanima i predstavlja siguran način da oni od prvih godina života razvijaju svoje veštine do krajnjih granica, a sve uz igru i zabavu koja im je u tim godinama preko potrebna. Uz to, učenje stranog jezika je sjajan način za razvijanje prirodne dečije radoznalosti i gladi za novim znanjima.