Osnovni način na koji deca otrsivaju svet oko sebe jeste igra. Kroz igru dete upoznaje svoju okolinu, svoje telo, stiče nova iskustva i unapređuje svoje veštine. Jednako edukativno igra može uticati i na učenje. Učenje kroz igru je siguran način da novo znanje bude usvojeno temeljno i dugoročno, najviše zbog toga što se gotovo istovremeno vežba u praksi. Za učenje engleskog jezika donja granica gotovo ne postoji- već u prvim danima kada dete počne da ispoljava želju da govori, u njegovu svakodnevicu se može uvesti i engleski jezik. Da bi celodnevna zabava detetu služila i u edukaciji, neophodno je da i igrice kojima se igra budu koncipirane u edukativnom duhu. Najjednostavniji deo ovog procesa je to što se sve edukativne igrice za decu vrlo lako mogu pronaći ili jednostavno prevesti na engleski jezik. Uz to, društvene igre na engleskom jeziku će vrlo brzo postati omiljena zabava za celu porodicu, koja uz dete može obnoviti i svoja znanja.

Zbog čega su društvene igre važne za učenje engleskog jezika kod dece?

Ovaj koncept učenja kroz igru već decenijama predstavlja omiljeni metod nastavnika koji rade sa svim uzrastima. Kada su u pitanju deca, potreba za kretanjem, zabavom i aktivnošću koja će ih zaokupiti i fizički i mentalno je naročito izražena. Teško je zamisliti nekog četvorogodišnjaka koji mirno sedi za stolom i sa pažnjom prati predavanje. Sa druge strane, ukoliko taj četvorogodišnjak učestvuje u igri koja od njega zahteva da kreativno razmišlja, izražava se telesno i verbalno ili trčkara po prostoriji, znanje koje usvaja kroz igru će savladati bez posebnog truda. Uz to, na ovaj način će i učenje postati zabava, a ne samo još jedna obaveza koja ga sprečava da se igra. Mnoga istraživanja su pokazala da se deca koja kroz društvene igre uče jezik unapred raduju svakom novom času i da čak postaju takmičarski nastrojena, što ih dodatno motiviše da napreduju sa svojim vršnjacima. Naravno, učenje kroz igru mora biti prilagođenu uzrastu deteta i pružiti mu dovoljno podsticaja da unapređuje svoje kognitivne sposobnosti. Takođe, učenje kroz igru mora biti takvo da pruži detetu dovoljno vremena da novostečena znanja adekvatno uskladišti u dugoročnu memoriju. Ovo se najbrže postiže ponavljanjem i primenom znanja u praksi.

Bingo ili igra memorije za najmlađe uzraste

Učenje kroz igru mora pratiti uzrast deteta. Za najmlađu decu je jako bitno da počnu učenje engleskog jezika prepoznavanjem osnovnih pojmova. Boje, oblici, voće, povrće, brojevi i ostale osnovne reči se mogu učiti na zabavan način kroz bingo na engleskom jeziku. Ovakve društvene igre se mogu pronaći u malo opremljenijim radnjama sa dečijom opremom i igračkama, ali se mogu jednostavno i napraviti. Rekviziti ovih igara su tabele sa ispisanim pojmovima i kartice sa slikama koje im odgovaraju. Igrači će izvlačiti kartice sa slikama u potrazi sa onim pojmovima sadržanim u tabeli koju imaju i tako ih spajati. Pobednik je onaj koji prvi popuni svoju bingo tabelu. Na sličan način se može igrati i igra memorije, gde će se, umesto dve iste sličice, pronalaziti pojmovi i sličice koji označavaju istu stvar. Ovako vizuelne igre pomažu deci u najmlađim uzrastima da povežu nove reči sa konkretnim objektima ili pojmovima. Kada deca savladaju ovaj početak, vreme je sa malo izazovnije koncepte.

Asocijacije na engleskom – Učenje kroz igru kao način obogaćivanja vokabulara

Mnogi vaspitači i nastavnici se sa prvim većim problemom pri učenju engleskog jezika mlađih uzrasta sreću u trenutku kada je potrebno razbiti barijeru u konverzaciji. Čak se i stariji polaznici kurseva stranih jezika suočavaju sa strahom od primene naučenog u praksi. Učenje kroz igru i ovde može mnogo pomoći, zahvaljujući društvenim igricama koje se zasnivaju na verbalizaciji. U ovu svrhu se mogu koristiti igrice asocijacija ili bilo koja njihova varijacija, gde će se objašnjavanje pojmova pantomimom zameniti rečima. Ovakvo učenje kroz igru je primereno malo starijim uzrastima, koji su već ovladali pojmovima engleskog jezika i osnovnim predstavama o gramatici. Varijante asocijacija na engleskom jeziku se mogu pronaći u bolje snabdevenim knjižarama, a mogu se i organizovati u krugu porodice, tako što će svaki igrač zapisati na papirićima određeni broj pojmova. Ova se igra može igrati u paru, gde će svaki igrač svom saigraču pokušati da objasni pojam sa papirića, ne koristeći samu napisanu reč. Za objašnjavanje igrači imaju određeno vreme, najčešće minut, i nakon što svi papiriići budu izvučeni, pobednik je ekipa sa najviše pogođenih pojmova. Asocijacije su odlična zabava za celu porodicu, a deca na ovaj način uče da konverzaciju ne doživljavaju baukom. Strah od toga da će se pogrešno izraziti nestaje u „žaru borbe“, pa se lakše usvajaju pravilna dikcija, spelovanje i konstrukcija rečenica.

Društvena igra „I Can Do That!-“ Aktivno učenje kroz igru garantuje mnogo zabave i smeha

Jedna od najpopularnijih društvenih igara za učenje engleskog jezika je čuvena Dr. Seuss, The Cat in The Hat- „I Can Do That!“. Ova urnebesna igra je namenjena deci od 4 do 8 godina, a roditelji se mogu uključiti kao svojevrsni asistenti. Ono što „I Can Do That!“ čini tako popularnom jeste činjenica da od dece zahteva da se kreću i koriste svoje motoričke sposobnosti, dok istovremeno uče da razumeju jednostavne rečenice. Naime, igra se zasniva na tome da svaki učesnik izvlači jednu karticu iz špila, na kojoj se nalazi jedan zadatak. Ukoliko dete razume šta je neohodno da uradi, ono ustaje i izvršava zadatak. Ukoliko ne razume rečenicu na papiru, uzvikuje „I can do that!“ i izvršava zadatak uz pomoć roditelja- asistenta. Svaki uspešno protumačen zadatak predstavlja jednu zelenu zvezdicu, a pobednik je igrač sa najviše sakupljenih zvezdi na kraju. Ova društvena igra se može pronaći na internetu ili u specijalizovanim prodavnicama knjige i igara na engleskom jezika, a svaka porodica može kreirati i svoju verziju ove vrste učenja kroz igru.

„A Man Bites A Dog“ – Napredno vežbanje gramatike kroz
društvene igre za starije uzraste

Deca uzrasta od 10 do 13 godina mogu svoje učenje kroz igru bazirati na savladavanju malo kompleksnije gramatike. U tu svrhu služe edukativne igrice koje od deteta zahtevaju da bude kreativno i da se pravilno izražava. Jedna od takvih je „A Man Bites A Dog“, koja se može pronaći u bolje snabdevenim knjižarama. Svrha igre jeste da se osmisli najsmešniji novinski naslov i prateća vest. U ovoj igri nema izvesnog pobednika, već je sve prepušteno sreći, a deca će vežbati gramatiku gotovo nesvesno, pritom se silno zabavljajući. Set za igru sadrži kartice sa pojmovima i delovima fraza. Igrač izvlači određeni broj kartica i sve napisano na njima mora upotrebiti u novinskom naslovu i članku. Broj poena koji za to dobija je naznačen na karticama. Ostali učesnici moraju obratiti pažnju i „uhvatiti“ sve eventualne gramatičke greške, zbog kojih se gube poeni. Na kraju, pobedik je učesnik sa najviše poena, a igrači mogu bodovati i najsmešniju vest koju su čuli.

„Discover The City“ – Učenje kroz igru uz pomoć društvenih igara strategije

Još jedna jako popularna igra za učenje engleskog jezika jeste „Discover The City“. Ova svojevrsna verzija Monopola namenjena je deci svih uzrasta, a mogu je igrati i bez nadzora roditelja. Koristeći posebne figure, dete gradi svoj grad, a zatim u njemu izvršava određene zadatke i traži skrivena mesta. Igra zahteva stalnu komunikaciju na engleskom jeziku, čitanje i razumevanje fraza i rečenica, kao i poznavanje osnovnih pojmova. Kao i Monopol, može trajati satima ili se prekinuti kada igračima opadne nivo koncentracije, pa se na istom mestu nastaviti sledećeg puta. Ovakve vrste društvenih igara se na tržištu mogu pronaći u raznim varijatama i sa različitim „misijama“. Deci vrlo brzo postanu omiljene, jer izazivaju njihove strateške sposobnosti i razvijaju kreativno razmišljanje.