Sve više roditelja odlučuje da svoju decu što ranije upiše na kurs jezika. Engleski jezik je gotovo uvek prvi izbor, s obzirom da su njemu deca izložena od najranijih uzrasta. Ipak, ideja o dodatnim aktivnostima koja će ih sprečiti da se igraju deci nije uvek primamljiva. Zbog toga su edukatiori došli na ideju da spoje zabavno i korisno i smislili su igrice koje koriste NTC metod. 

Naime, učenje engleskog jezika NTC metodom podrazumeva dosta igre i zabave, ali i brzo usvajanje novih znanja i utvrđivanja već naučenog. Učenje engleskog jezika na ovako aktivan način podrazumeva uključivanje roditelja u proces, pa časovi za decu mogu da se pretvore u zabavu za celu porodicu. 

Pozitivan stav je ključni faktor u prihvatanju nove aktivnosti

Ukoliko roditelji detetu učenje engleskog jezika predstave kao obavezu koju ono mora da izvršava, velike su šanse da se u detetu stvori revolt, te ono počne da pruža otpor. Tako nezadovoljno, ono neće biti spremno da usvaja nova znanja. Sa druge strane, ukoliko roditelji detetu učenje engleskog jezika predstave kao zabavnu aktivnost, dete će se časovima radovati i biti mnogo otvorenije prema nepoznatim situacijama. Ovakav pristup edukaciji rezultira time da deca na časove engleskog jezika dolaze radoznala i otvorena za usvajanje novog znanja. Uz to, sistem nagrađivanja koji prati napredak motiviše decu da budu radoznala i da dostignu maksimum svojih kapaciteta. Ukoliko ovaj proces prati i entuzijazam roditelja, pozitivan rezultat je zagarantovan.

Neophodno je poštovati mogućnosti deteta

Jedan od osnovnih principa pravilne edukacije dece je prilagođavanje njihovim mogućnostima. Kako se učenje engleskog jezika može započeti u najranijem uzrastu, tako je ovaj princip još bitnije poštovati. Naša škola engleskog jezika za decu organizuje kurseve za najmlađe polaznike tako što čas prilagođava uzrastu deteta

Ukoliko je dete malo i po prvi put se susreće sa učenjem engleskog jezika preporuka je da se krene sa individualnim časovima. Pre početka rada sa detetom naši profesori na konsultacijama sa roditeljima kreiraju plan i program rada koji je prilagođen potrebama deteta. Na ovaj način omogućava se efikasnije usvajanje znanja i motivacija deteta je veća.  

Pored toga, nezavisno od uzrasta, važno je budno pratiti napredak deteta na svakom času. Tako su edukatori naše škole posebno obučeni da razumeju svako dete i shvate koji je njegov tempo usvajanja novih znanja. Na ovaj način se dete ne zatrpava prevelikim brojem informacija odjednom, pa se neće uplašiti ili zbuniti. 

Učenje engleskog jezika u ovakvom okruženju počinje lagano, kako bi se dete priviklo na novu situaciju i shvatilo šta se od njega očekuje. Vremenom, detetu se postavljaju sve zahtevniji zadaci, tako da ono kroz te izazove neosetno postiže svoj maksimalni kapacitet. Takođe, s obzirom da se radi o edukaciji u mlađim uzrastima, učenje engleskog jezika treba da prati i sposobnost držanja pažnje. Što je dete mlađe, ova sposobnost je manja, pa ono lako gubi fokus. Zbog toga časovi za najmlađe u Online školi engleski za decu traju pola sata, dok za malo starije polaznike koji mogu biti efektivno koncentrisani duže, traju i do 45 minuta. Tako deci učenje engleskog jezika nije naporno, već su u mogućnosti da vreme koje provodu na online času iskoriste efikasno, bez „praznog hoda“. 

Učenje engleskog jezika kroz igru- nepogrešiv metod za usvajanje novih znanja

NTC metod se primenjuje u 17 evropskih država. U našoj zemlji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete kao kredibilan program adekvatan za primenu u radu sa decom svih uzrasta. Ovaj način učenja postao je jako popularan u školama jezika, jer prirodnu dečiju sposobnost da „upijaju“ znanje kroz iskustva podiže na visok nivo. Praktično, NTC metod se zasniva na učenju kroz igrice, pesmice, zagonetke i zadatke. 

Učenje engleskog jezika na ovaj način postiže neverovatno brze rezultate, jer detetu obezbeđuje stimulativno okruženje u kome ono može razvijati svoje sposobnosti. Jednostavno rečeno, deca uz pomoć NTC metoda uče da uče, odnosno da povezuju usvojena znanja u celinu koju će moći svakodnevno da nadograđuju. Ovakav sistem razvija kognitivne sposobnosti i više se koncentriše na primenu jezika nego na suvoparno memorisanje novih reči i gramatičkih pravila. Kroz igrice koje se zasnivaju na principu nagrađivanja deca uče da se pravilno izražavaju. Uz to, pred njih se postavlja izazov da sami obogaćuju svoj vokabular i koriste složenije gramatičke konstrukcije. Zagonetkama se stavlja naglasak na asocijaciju, odnosno sposobnost deteta da poveže pojam i njegovo značenje.

Najzad, rad na razvijanju kognitivnih sposobnosti deteta i usvajanju efikasnijih sistema učenja će mu biti od velike pomoći kada krene u školu, jer ih može primeniti na učenje bilo kog predmeta. 

O učenju kroz igru pisali smo u našem blogu, u istom možete pročitati više o zanimljivim društvenim igrama koje će detetu pomoći da dodatno usavrši engleski jezik.

Uključivanje roditelja u učenje povećava interesovanje deteta za jezik

Ukoliko je okruženo engleskim jezikom, dete će imati više motivacije da ga nauči. 

Kao i svaki segment života deteta, i učenje engleskog jezika zahteva određeno angažovanje roditelja. Što su roditelji uključeniji u proces i što češće nastavljaju edukaciju kod kuće, to će dete brže ovladati novim veštinama. Zbog toga se roditeljima preporučuje da sa detetom igraju igrice koje podrazumevaju razgovor na engleskom jeziku, poput asocijacija, zagonetki ili brzalica. Osim što su sjajan način da se prekrati vreme na putu do škole ili vrtića, ove igrice će motivisati dete da roditeljima pokaže koliko je naučilo i napredovalo na kursu. Engleski jezik je lako uključiti u svakodnevni život, pa roditelji mogu upotrebiti jednostavne rečenice u svakodnevnoj interakciji sa detetom. Na ovaj način će jezik lakše „ući u uvo“ i njegovo korišćenje će postati prirodno. 

Pohvala je važna!

Vaše dete je brojalo do dest na engleskom!

Pohvalite ga!

Naučilo je novu pesmicu i želi da vam je otpeva!

Pohvalite ga!

Jako je važno prepoznati detetov trud i pohvaliti ga kada pokaže inicijativu da koristi engleski jezik, makar to bilo i nespretno. Učenje engleskog jezika, naročito na početku, ne treba da prate prevelika očekivanja roditelja, kako dete ne bi osećalo pritisak da napreduje tempom koji njemu ne odgovara. Umesto toga, pohvale su sredstvo kojim se učvršćuje određeno željeno ponašanje. Dobijanjem pohvale dete se oseća vredno i dobija signal da je njegov trud prepoznat. Samim tim dobiće želju da se trudi više, a rezultat će biti jasno vidljiv. 

Objasnite detetu da je pravljenje grašaka sasvim normalna stvar

Istraživanja su pokazala da deca koja imaju strah od kumunikacije na stranom jeziku ili averziju od učenja istog su se u ranom periodu učenja susrela sa oštrim kritikama ili osudama. 

Prirodno je da će dete pogrešno izgovoriti ili napisati reč. Umesto kritike ili direktne osude, pokažite mu kako se piše ili izgovara pravilno. Važno je da dete shvati da su greške prirodan proces učenja i da se upravo kroz njihovo pravljenje i najbolje usvaja znanje. 

Strpljenje je ključ uspeha

Iako svi roditelji žele da svom detetu obezbede mogućnost da stekne sve veštine koje će mu olakšati život u budućnosti, neophodno je kontrolisati tu ambiciju. Naime, ukoliko dete nije spremno da izađe iz svoje zone komfora i počne da uči strani jezik, roditelji ga ne bi trebalo terati na silu. Primoravanje na pohađanje kursa engleskog jezika može samo stvoriti averziju koja će dete konačno odbiti od učenja. Ipak, to ne znači potpuno odustajanje od inicijative. 

Učenje engleskog jezika možda neće biti primamljivo detetu od 4 godine, ali mu već za godinu dana može postati omiljena zabava. Dakle, strpljivo motivisanje deteta kroz predočavanje svih zanimljivih stvari koje će moći da radi, crtaća koje će razumeti ili igara kojih će moći da se igra je siguran put ka postizanju interesovanja i kod dece koja u početku pokazuju odbojni stav.

Ukoliko želite da vaše dete upišete na čas engleskog jezika u našoj školi, rado ćemo popričati sa vama i u zajedničkom razgovoru ustanoviti koji pristup je najbolji za vaše dete. Putem ovog linka možete zakazati konsultacije sa nama. Radujemo se upoznavanju!